logo_wo.png

GWARANCJA I REKLAMACJE

(informacje dotyczące korzystania z gwarancji i reklamacji)

Każdy produkt dostępny w naszym sklepie internetowym posiada gwarancję producenta. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Wyłączenia rękojmi nie stosuje się do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do osoby wymienionej w tym punkcie, nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI:
  1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji.
  2. Podstawą reklamacji jest otrzymanie towaru innego niż zamawiany, lub innej ilości, niż zamówiona.
  3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
  4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Globe Tyre Godawski, Lachcik spółka komandytowa, Straszęcin 295N, 39-218 Straszęcin, sklep@wojnaopon.pl.
  5. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
  6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia lub udzielenia informacji odnośnie statusu każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
  8. Gwarancje rozpatrywane są na zasadach z karty gwarancyjnej producenta.
  9. Z racji posiadania przez każdy produkt zakupiony w sklepie gwarancji producenta, jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje rozszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się na karcie gwarancyjnej.
  10. Celem rozpatrzenia gwarancji Klient powinien dostarczyć towar, wraz z wypełnionym formularzem gwarancyjnym, który można pobrać poniżej.
  11. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.

 2. JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ:
  1. Poinformuj nas telefonicznie, lub mailowo o chęci złożenia reklamacji. Otrzymasz wówczas również przydatne informacje i porady.
  2. Wydrukuj formularze reklamacyjne, znajdujące się w załączniku na samym dole strony reklamacyjnej, uzupełnij je.
  3. Przygotuj kopie dokumentu zakupu, lub dowód zakupu
  4. Formularz reklamacyjny, oraz dokument zakupu lub dowód zakupu umieść przy reklamowanych oponach.
  5. Wyślij do nas opony (adres do reklamacji podany niżej). Paczkę koniecznie opisz jako REKLAMACJA. Paczka bez opisu nie zostanie odebrana przez pracowników magazynu.
  6. Od momentu gdy odbierzemy opony, w ciągu 14 dni zostanie udzielona odpowiedź reklamacyjna na dane podane w formularzu reklamacyjnym
  7. Reklamacje nie posiadające opisu paczki, uzupełnionego formularza reklamacyjnego oraz nie posiadające dokumentu zakupu lub dowodu zakupu, będą automatycznie zwracane do nadawcy.

 3. ZASADY ROZLICZANIA UZNANYCH REKLAMACJI
  1. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji sprzedawca zobowiązany jest do wymiany opony na fabrycznie nową. Jeśli wymiana nie jest możliwa (brak asortymentu w magazynie) dokonuje się zwrotu kosztów zakupu opony.
  2. Wymiana opony na nową - następuje po wpłaceniu przez klienta kwoty odpowiadającej procentowemu zużyciu reklamowanej opony;
  3. Zwrot ceny zakupu opony - następuje z potrąceniem kwoty odpowiadającej procentowemu zużyciu reklamowanej opony. Procentowy stopień zużycia opony oblicza się poprzez pomiar głębokości bieżnika reklamowanej opony w 3 miejscach i porównaniem jej z głębokością bieżnika opony nowej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES DO WYSYŁKI REKLAMACJI:

Globe Tyre Godawski, Lachcik spółka komandytowa
Straszęcin 295N
39-218 Straszęcin
sklep@wojnaopon.pl
tel. 533 377 107
mob: 533 377 107

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane firmy:

Globe Tyre Godawski, Lachcik spółka komandytowa
ul. Grywałdzka 19
39-220 Pilzno

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w rzeszowie, XII Wydział Godpodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 8722378321
REGON: 180604824
KRS: 0000363525

PLIKI DO POBRANIA:

--> FORMULARZ REKLAMACYJNY nr 1

--> FORMULARZ REKLAMACYJNY nr 2 (OBOWIĄZKOWY)

99.3% kupujących poleca tego sprzedawcę
286 2 z ostatnich 12 miesięcy
Średnia z 288 ocen sprzedaży:
 • Zgodność z opisem 4.9
 • Koszt wysyłki
 • Obsługa kupującego 5